bộ chuyển đổi kết nối usb, dvi, hdmi

Hình ảnh một phần số PDF nhà chế tạo Loại Sự miêu tả Định lượng RFQ
5030 5030 - Adafruit Industries LLC bộ chuyển đổi kết nối usb, dvi, hdmi USB A SOCKET TO USB TYPE C PLUG 21 vật phẩm
Top