giắc cắm, phích cắm

Hình ảnh một phần số PDF nhà chế tạo Loại Sự miêu tả Định lượng RFQ
9017 9017 Keystone Electronics giắc cắm, phích cắm CONN SOCKET PLUG CRIMP OR SOLDER 7533 vật phẩm
Top