tiếp điểm, lò xo nạp (chân pogo) và áp suất

Hình ảnh một phần số PDF nhà chế tạo Loại Sự miêu tả Định lượng RFQ
0900-1-15-20-75-14-11-0 0900-1-15-20-75-14-11-0 Mill-Max Manufacturing Corp. tiếp điểm, lò xo nạp (chân pogo) và áp suất CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD 12508 vật phẩm
90152-AS 90152-AS Preci-Dip tiếp điểm, lò xo nạp (chân pogo) và áp suất CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD 46466 vật phẩm
Top